får full effekt i år ökar det risken för att konjunkturen ger vika. Kort sagt kommer det att behövas lite tur för att USA och euroområdet ska klara sig undan en lågkonjunktur senare i år. Med det sagt bör det betonas att en lågkonjunktur inte behöver vara vare sig djup eller långvarig. Vårt huvudscenario är fortsatt ett milt förlopp med måttlig försämring på arbetsmarknaden. Jämfört med vad som kunde befaras för ett halvår sedan kan det kanske till och med betraktas som en form av mjuklandning. ● bland hushållen i kombination med en stor andel rörliga bolåneräntor att Riksbankens räntehöjningar slår särskilt hårt här. Svensk ekonomi krympte i fjärde kvartalet i fjol och vi räknar med att BNP krymper med omkring 1 procent under helåret 2023. Fortsatt osäkra utsikter Sammanfattningsvis konstaterar vi att utsikterna ser bättre ut idag än för ett halvår sedan, men att osäkerheten fortfarande är betydande. När förra årets intensiva åtstramning 3,0 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2000 1996 1994 1998 1986 1984 1988 1990 1992 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2016 2018 2020 2022 Räntedifferens Perioder med lågkonjunktur USA: Räntedifferens, (10 år–2 år) Procent 12,5 -12,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 -2,5 -5,0 -7,5 -10,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Hushållens konsumtion Aktivitetsindikatorn Näringslivets produktion (PVI) Sverige: Ekonomiska indikatorer Procent, årstakt 7 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=