Valutan fortsätter prägla avkastningen Den som äger en aktiefond med utländska aktier, äger i praktiken samtidigt en utländsk valuta. När vi investerar i till exempel en USA-fond, så blir vi ägare till både amerikanska aktier och amerikanska dollar. Avkastningen påverkas då alltså inte bara av hur börsen utvecklas, utan även av hur valutan rör sig. Om dollarn stärks, så ökar värdet i fonden lika mycket – och vice versa. Även om valutakursförändringar kan påverka avkastningen lika mycket som börsutvecklingen under perioder, så skiljer sig aktier och valutor åt på många sätt. Det främsta är att trenden på aktiemarknaden pekar uppåt över tid. Även om den kan gå ner mycket under enskilda år, så är den långsiktiga riktningen uppåt. Som sparare kan man känna sig hyfsat trygg med att en investering på börsen idag kommer att vara värd mer om 10 år. Detsamma kan inte sägas om valutor i form av nominella växelkurser. De tenderar förvisso att röra sig i en riktning under längre cykler, men saknar (med några få undantag) långsiktiga uppåt- eller nedåtgående trender. Till följd av växelkursers stora påverkan på avkastningen i år kommer vi i översynen av de olika marknaderna på kommande sidor att fokusera särskilt mycket på just valutan även den här gången. Syftet är att du som läsare ska få en bättre förståelse för vad som har drivit avkastningen i din portfölj i år. Vidare är tanken att du ska få bättre koll på vilken eventuell valutarisk du har i sparandet. Vissa marknader har påverkats mer av valutarörelser än andra, därför kommer vissa av genomgångarna handla enbart om valutor, medan vi i andra kommer att fokusera mer på andra aktuella faktorer. ● För svenska sparare kan växelkursförändringar ha stor påverkan på avkastningen. Det har inte minst gällt under det senaste året. Faktum är att ett globalt börsindex har gett positiv avkastning i svenska kronor räknat sedan förra årsskiftet. D MARKNADSÖVERSYN 12 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=