Sedan i höstas har aktiemarknaderna bjudit på en imponerande återhämtning. Från botten i oktober har ett globalt börsindex stigit nästan 20 procent och för Stockholmsbörsen är uppgången ännu större. Efter en sådan tjurrusning infinner sig frågan: Är börsuppgången motiverad? på väg ner, blir svag ekonomisk statistik istället dåligt för börsen. En annan aspekt att väga in är vad den typ av förhållanden som vi ser i ekonomin i dagsläget har inneburit för börsen historiskt. Om det var botten vi såg i höstas så skiljer sig den pågående uppgången betänkligt från hur det har sett ut i tidigare cykler. Aktiemarknaden brukar bottna ur först när centralbankerna aktivt sänker räntorna. I dagsläget fortsätter de som bekant att höja dem. Vidare brukar den nuvarande lutningen på räntekurvan, där korträntorna är högre än långräntor, vara ett dåligt utgångsläge för börsen. Detsamma kan sägas om arbetsmarknaden. Att köpa Rejält reducerat ras En central förklaring till börsrallyt under vintermånaderna handlar om att inflationen visar allt tydligare tecken på att röra sig i rätt riktning. Kampen mot skenande priser är inte färdig, men riktningen är uppmuntrande. I USA är utvecklingen tydligast, och förväntningarna är att Europa och Sverige ska följa efter under 2023. För aktiemarknadens vidkommande är fjolårets stora tema i många avseenden utagerat vid det här laget. Inflationen kommer successivt att leta sig ner mot 2 procent senare i år och därmed är den saken klar. I stället har uppmärksamheten i ökad grad kommit att riktas mot konjunkturen. Som vi konstaterar i artikeln Lågkonjunktur eller mjuklandning tycks marknaderna alltmer inställda på en mjuklandning för konjunkturen. Lägre inflation i kombination med att centralbankerna tar ett steg tillbaka dämpar pressen på hushållens plånböcker. Alla stora centralbanker bedöms vara klara med räntehöjningarna i vår och amerikanska Fed förväntas börja sänka räntan efter sommaren. Om inflationsproblemet är på väg att lösas utan att det leder till lågkonjunktur, så är det motiverat att börsen återtar förlorad mark. Tveklöst så. Men hur ser förutsättningarna ut härifrån? Även om de är bättre idag än för ett halvår sedan finns det fortfarande omständigheter som bör beaktas. Många frågetecken kvar Om börsen nu har tagit höjd för en mjuklandning i ekonomin, så innebär det att signaler om en mer besvärlig nedgång i konjunkturen kommer att leda till förnyad press på aktiemarknaden. Det skiljer sig till viss del ifrån hur det såg ut i höstas. Då mottogs besked om svag ekonomisk statistik som något positivt, eftersom det minskade pressen på centralbankerna. När nu inflationen ändå är C PORTFÖLJ Är börsuppgången motiverad? 5 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Procent sedan 1 jan 2022 2022 2023 10 Placeringsutsikter, februari 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=