Produktkatalog 2023

84 Protect - en komplett serie skyddsutrustning Kemförvaring Skåp, tankar och invallningar framtagna och anpassade för kemikalielagring med största hänsyn till säkerhet. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 (uppdaterad 2018) kan sammanfattas så här: Undersökning och riskbedömning, ett måste - 8 § Arbetsgivaren ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert. Åtgärdstrappan - 16 § Åtgärder ska följa en prioritetsordning – en åtgärdstrappa. 1. Bygg bort risken (t ex slutet system) 2. Använd processventilation 3. Begränsa exponeringen 4. Använd personlig skyddsutrustning Hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 § Arbetsgivaren ska fastställa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner så att arbetet kan utföras säkert. Information ska lämnas och dokument finnas - 13 § Arbetstagarna ska få information om riskerna. Dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgängliga för arbetstagarna. Förvaring av kemiska riskkällor - 21 § • Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna. • Behållare ska förvaras åtskilda om de innehåller ämnen som tillsammans kan orsaka ökad risk. • Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker. Varselmärkning, 18–20 §§ • Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta. (18 §) • Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med innehåll och produktens faropiktogram samt vara märkta med en pil som anger strömningsriktningen. (18 och 20 §§). Kemskydd Komplett system för att säkra såväl doserpunkter som slangdragning vid eventuella läckage med risk för personskador. Personskydd Komplett sortiment av personlig skyddsutrustning som krävs vid hantering av kemikalier inkluderande skyddskläder, personliga gaslarm samt den pH-neutraliserande kemikalien Diphoterine. Protect är uppdelad i fyra serier: Framtagna för att i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) minimera risken att personal utsätts för kemikalierelaterade olyckor vid drift av vattenreningsanläggningar. PROTECT KEMSÄKERHET Varselmärkning Tydlig märkning för kemikalieförvaring och doserledningar, utformade enligt gällande regler (CLP-förordningen). Undvik sanktionsavgifter! Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter ska betala en sanktionsavgift. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=