Produktkatalog 2023

50 Art nr Benämning Pris Stenkol 651021 Aktivt kol ProSorb SX 0,4-1,7 mm (Kolfilter med bärlager) Offert 651024 Aktivt kol ProSorb SX 0,5-2,5 mm (Kolfilter med bärlager) Offert 651059 Aktivt kol ProSorb SX 1,4-2,5 mm (Kolfilter utan bärlager, flermediafilter) Offert 651058 Aktivt kol ProSorb SX 0,6-2,36 mm (Kolfilter med bärlager) Offert Kokoskol 651056 Aktivt kol ProSorb CX 0,6-2,4mm (Kolfilter med bärlager) Offert 651050 Aktivt kol ProSorb CX 1,4-2,5 mm (Kolfilter utan bärlager, flermediafilter) Offert 651053 Aktivt kol ProSorb CX 1.7-3.3 mm (Kolfilter utan bärlager, flermediafilter) Offert 651081 Aktivt kol ProSorb CX 2,4-4.7 mm (Avluftning ozonsystem) Offert Vid beställning över 500 kg - begär offert. Aktivt kol Filtersand = kvartssand = kiseldioxid (SiO2) Kornstorlek och kornfördelning är viktiga parametrar vid val av filtersand. En för fin kornstorlek gör att sanden blockeras fort, filtret tappar kapacitet, måste renspolas ofta och risken att spola ut filtermaterial ökar. En för grov kornstorlek ökar dock risken för filtergenombrott och gör filterbädden svår att expandera vid renspolning. Kornfördelningen har visat sig minst lika viktig och innebär rätt fördelning av olika storlekar inom ett visst segment (t ex inom fraktionen 0,71-1,25 mm). När AKP (aktivt kolpulver) eller Antracit används, är valet av filtersand speciellt viktigt för att få ett bra samspel mellan kolpulver och sand. Med rätt avvägning får filtret en hög kapacitet, bra filtrering och väl fungerande renspolning. Vi har valt ut en sandtyp som har mycket goda filtreringsegenskaper, rätt kornfördelning och lång livslängd samt uppfyller kraven på filtersand enligt SS-EN 12904. Filtersand Art nr Benämning Pris 619100 Sand DIN 0,71-1,25 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 5:05 /kg 619102 Sand DIN 1,00-2,00 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 5:05 /kg 619030 Sand 0,4-0,6 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 4:44 /kg 619041 Sand 0,6-0,8 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 4:44 /kg 619150 Sand 0,63-1,0 mm 25 kg/fp 1 pall = 1000 kg 6:13 /kg 619043 Sand 0,8-1,2 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 4:44 /kg 619080 Sand 2-3 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 4:44 /kg 619090 Sand 3-5 mm 20 kg/fp 1 pall = 1000 kg 4:44 /kg *Sanden kan även levereras med bulkbil för lossning genom blåsning. **Vid köp av mindre än 1 pall tillkommer delningskostnad på 324:00 SEK. Aktivt kol Granulat (AKG) Aktivt kol är en produkt som tillverkas industriellt. Aktivt kol tillverkas av material som innehåller kol med stor, inre adsorberande yta (hydrofob yta). De vanliga råmaterialen för tillverkning av aktivt kol är trä, torv, kokosnötskal, brunkol, antracit och stenkol, men även olivkärnor och andra fruktkärnor kan användas. Vid användning av aktivt kol är adsorptions- och kemisorption förmågan de två viktigaste egenskaperna. Adsorption är en fysikalisk process som kan reverseras. Under adsorption tas gasformiga (adsorbenta) eller fria (adsorptiva) ämnen upp av det aktiva kolet. Vid behandling av vatten är den utmärkta adsorptionsförmågan för THM och AOX av avgörande betydelse, liksom reduktionen av organisk bakgrundskontamination, t.ex. humusämnen. Kemisorption är en katalytisk process som uppstår på ytan av det aktiva kolet, eller mer specifikt, i de ”aktiva centra”. Här bryts bundet klor ned på ytan av partiklarna av aktivt kol och producerar klor- och kvävebindningar. Både sten- och kokoskol är välbeprövade för badvatten. Stenkol är effektivast mot föroreningar med större molekyler (t ex organisk smuts, humus). Kokoskol har fler mikroporer och lämpar sig bättre för reduktion av små molekylära föroreningar (tex THM). FILTERMEDIA Filtersand Filtersand* ** Rekommenderad spolhastighet för ProSorb AKG Fraktion 0,4-1,7 mm 0,5-2,5 mm 1,4-2,5 mm Spolhastighet @25°C 45 m/h 50-65 m/h 50-65 m/h Filtersand Aktivt kol, Granulat (AKG) 25kg/fp Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=