Produktkatalog 2023

44 DINUF ultrafiltrering Ultrafiltrering (UF) har blivit ett begrepp i badvattensammanhang och används sedan flera år framgångsrikt på ett flertal anläggningar runt om i Europa. Både för återvinning av slamvatten (DINUF Recycle, se sid. 55) och som full ersättare till konventionell fullflödesfiltrering (DINUF Pool, nedan). Som så ofta i badbranschen har Tyskland stått modell för utformning, funktion och prestanda och sedan 2012 finns en DIN-norm för ändamålet (DIN 19643-4:2012). Ultrafiltrering är ett mekaniskt filter där vatten får passera ett membran med mycket små hål (mindre än 0,05 µm). Hålen är så små att varken bakterier eller virus kan passera filtret och man talar därför om en mikrobiologisk barriär. Trots den extremt fina filtreringen kan bundet klor och THM (upplösta i vattnet) passera membranet och de vanliga komplementen som t ex flockning, aktivt kol och UV-bestrålning behövs även med denna teknik. Membranets täthet gör att det måste renspolas ofta, fast med liten spolvattenmängd. Normalt spolas ett UF-membran med vatten flera gånger per dygn och med rengörings/desinfektionsmedel en gång per dygn. All renspolning, både med vatten och vid daglig rengöring/ desinfektion skall utföras helautomatiskt för att få en stabil funktion över tiden. Det är väsentligt att membranet utförs i ett högresistent material som klarar både klor och rengöringskemikalier. Polyetersulfon (PES) har en mycket god kemikaliebeständighet och används av ledande membrantillverkare. UF tar liten plats och ryms i de flesta maskinrum. Tekniken lämpar sig därför speciellt väl för modernisering av gamla anläggningar. • UF utförd enligt DIN 19643 har dubbelt så hög effektivitet som konventionell teknik. • Badvatten tenderar att blockera membranen – den automatiska rengöringens effektivitet avgör funktion och livslängd. Art nr Benämning Kapacitet Pris 605212 DINUF Pool Compact 32 m3/h Offert 605214 DINUF Pool Compact 43 m3/h Offert 605220 DINUF Pool 65 m3/h Offert 605222 DINUF Pool 97 m3/h Offert 605224 DINUF Pool 130 m3/h Offert 605226 DINUF Pool 162 m3/h Offert 605228 DINUF Pool 195 m3/h Offert 605230 DINUF Pool 226 m3/h Offert 605232 DINUF Pool 260 m3/h Offert 605234 DINUF Pool 292 m3/h Offert DINUF Pool Kompakt Ultrafiltreringsanläggning enligt DIN19643-4, med diskfilter och UF-membran (PES). Fullautomatiserad renspolning av såväl förfilter som UF-membran. Kontinuerlig flockning och automatisk kemspolning säkerställer stabil drift över tiden. • Mikrobiologisk barriär • Ökad kapacitet (k-faktor 1,0) • Helautomatisk drift • Platsbesparande och låg bygghöjd (lägre än 2 m) • Lätt att ta in i befintlig byggnad (80-dörr är tillräcklig) FILTER Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=