Produktkatalog 2023

42 1350 Collecta sugfilter Utformning Collecta sugfilter är ett trycklöst djupbäddsfilter, anpassat för badvatten och dricksvatten samt utfört enligt DIN 19643 och 19605. Filtret är tillverkat av polypropen (PP), har fast dysbotten och är anpassat till 1200 mm filterbädd. Den fasta dysbotten är försedd med 100 st dysor per m2. Filtret är helt täckt och försett med anslutning för ventilering. Beroende på önskad funktion kan sugfiltret fyllas med olika filtermaterial, t ex sand, glaspärlor, antracit eller aktivt kol. Genom filtrets skilda system för råvattenfördelning och slamvattenavlopp erhålls en jämn filterbädd och effektiv renspolning med god hygien. För badvatten rekommenderas en filterhastighet upp till 30 m3/h (DIN 19643) och med sand som filtermedia är spolhastigheten 60-65 m3/h. Filtret renspolas automatiskt och mycket effektivt med en kombination av luft och vatten, där slamvattnet bräddar mottryckslöst ut till avlopp via filtrets spolränna. Låg bygghöjd Trots djup filterbädd (1,2 m) är filtret lågt i sin bygghöjd (2500 mm) och ryms i de flesta teknikutrymmen. Ett motsvarande tryckfilter har en utformning som kräver en väsentligt högre rumshöjd. • Kan anpassas till byggnadens förutsättningar – t ex trånga utrymmen, låg takhöjd, smala dörröppningar eller begränsat avlopp. Filtren kan platsbyggas • Hanterar hög belastning - kompromisslös djupbäddsfiltrering • Förbättrad drift- och egenkontroll – trycklöst filter med stora inspektionsfönster • Optimerad renspolning – renare filter till lägre driftskostnad • Flexibelt – kan kompletteras med olika filtermedia efter behov • Alla collecta sugfilter är utrustade med invändig belysning Energieffektiv Collecta sugfilter är en energismart lösning. I de fall filteranläggningen placeras högre än bassängens vattenyta minskar energiförbrukningen väsentligt med Collecta sugfilter jämfört med tryckfilter. Besparingen ligger i det faktum att vattnet inte behöver lyftas lika högt upp i ett sugfiltrer och därmed minskar pumparnas effektförbrukning. Anpassat spolflöde Collecta sugfilter kan i princip utföras i valfri storlek och med en eller flera kammare. Vid en uppdelning i flera kammare spolas varje sektion separat och då med ett betydligt mindre flöde - lämpligt då spolvattenkapacitet eller avloppssystem sätter begränsningar. Måttanpassat filter Collecta sugfilter kan måttanpassas och skräddarsys ofta för att passa in i ett begränsat utrymme. Vid behov tas filtret in i delar som svetsas samman på plats. I det fallet räcker vanliga dörröppningar för intransport. Filtret är normalt 2.3-2.5 m högt. Fyllning och inspektion För påfyllning och inspektion har filtret demonterbara toppluckor. Om takhöjden inte tillåter inspektion från ovan, kan filtret istället förses med transparenta manluckor i väggen. För kontroll av filterbädden under drift och spolning finns ett siktglas i varje kammare och filtret kan även förses med invändig belysning (tillval). Kammaren under dysbottnen inspekteras enkelt via ett siktglas. Tömning sker via en bottenventil. En eller flera kammare? För att minimera spolvattenflödet kan Collecta sugfilter delas upp i två eller tre kammare, där varje kammare renspolas var för sig (och med lägre flöde). Med flerkammarstekniken maximeras filtrets kapacitet samtidigt som behovet av stora spolflöden och avlopp minimeras. FILTER Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=