Produktkatalog 2023

168 Surt KALKONAL GEL Rengöringsmedel i gelform för borttagning av oorganisk smuts, speciellt på lodräta ytor tack vare sin vidhäftande karaktär. Appliceras med skumkanon. KALKONAL HB Rengöringsmedel för borttagning av oorganisk smuts. Appliceras med skumkanon, borste, svamp eller städmaskin. KALKONAL FB För utomhusbassänger. Högkoncentrerat rengöringsmedel för borttagning av oorganisk smuts. Appliceras med skumkanon. PHANTAX EXTRA Högkoncentrerat rengöringsmedel med särskild hög förmåga att lösa upp kalk och borttagning av oorganisk smuts. Särskilt anpassat för områden med hög vattenhårdhet. PHANTAX XLF Utmärkt för städmaskin med sugverkan. Tensidfritt och låglöddrande rengöringsmedel. PHANTAX SOFT Milt surt rengöringsmedel för borttagning av oorganisk smuts på känsliga ytskikt. PHANTAX RR Rengöringsmedel för borttagning av smutsranden i bassäng och skvalprännor. Tensidfritt. PHANTAX ASP Pulver. Tar bort metallutfällningar i bassäng och rännor. Desinfektion NÜSCOSEPT® PRO ytdesinfektion, högkoncentrerat och långtidsverkande desinfektionsmedel för användning i bassängområden, duschar, toaletter, bastu mm. Snabbare verkningstid gör att ytan nu kan beträdas kort efter appliceringen. NÜSCOSEPT® RAPID Snabbverkande desinfektionsmedel för rengöring med effektiv verkan mot bakterier och svamp. ALGINOL SI Högkoncentrerat algmedel med brett spektrum. Ickelöddrande bredspektrumsalgicid för bekämpning av alger i simbassänger. Art nr Benämning Pris 401808 Kalkonal HB 1 l 79:00 /fp 401810 Kalkonal HB 12 kg 596:00 /fp 401812 Kalkonal FB 1 l 79:00 /fp 401814 Kalkonal FB 12 kg 596:00 /fp 401852 Phantax Extra 1 l 149:00 /fp 401710 Phantax Soft 1 l 105:00 /fp 401850 Phantax XLF 1 l 116:00 /fp 401851 Phantax XLF 12 kg 869:00 /fp 401840 Kalkonal GEL 1 l 116:00 /fp 401842 Kalkonal GEL 12 kg 743:00 /fp 401712 Phantax RR 1 l 175:00 /fp 401853 Phantax ASP 1 kg 624:00 /fp Art nr Benämning Pris 401855 Nüscosept PRO 10 l 2.342:00 /fp 401930 Nüscosept Rapid 1 l 204:00 /fp 401335 Alginol SI 25 kg 110:00 /kg 401337 Alginol SI 12 kg 125:00 /kg Surt rengöringsmedel Medel för desinfektion Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com PROSECTOR - RENGÖRING Art nr Benämning Pris 193001 ProSector bakterietest, paddel, 10 st/fp 504:00 /fp Bakterietest Ej påvisat Låg Måttlig Hög Mycket hög Extremt hög Biobelastning Betygsnivå 0 1 2 3 4 5 Bakterietest - bedömningsgrunder egenkontroll Renhållningens effektivitet bör verifieras med egenkontroll. Det har visat sig effektivt att testa ytskikten med hjälp av tryckplattor (bakterieodling) före och efter städning. För utvärdering av resultatet efter rengöring, är det oftast tillräckligt att räkna antalet bakterier på en viss yta. Följande bakterieantal används för bedömning av ytor efter rengöring och/eller desinfektion, med 30 minuters väntetid efter senaste användning av desinfektions‐ eller rengöringsmedel: Tryckplattorna används inte bara för kontroll av bakteriehalt, utan även som kvitto på en fullgod hygienstatus, speciellt då andra verifieringsmetoder saknas.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=