Produktkatalog 2023

110 Varje individ är bevakad under hela tiden de befinner sig i poolen. Helt unika och revolutionära AI-systemet Lynxight - Drunkningslarm & Managementsystem DRUNKNINGSLARM - SÄKERHET & MANAGEMENT För ökad säkerhet och drifteffektivitet på offentliga badanläggningar Det senaste säkerhets- och managementsystemet på marknaden för offentliga badanläggningar med kameror och en modern teknik som bygger på AI-teknologi. Drunkningslarmet fungerar preventivt innan olyckan är ett faktum. Personalen förses med smart watch som ger snabb och tydlig information om var tillbud skett. Managementsystemet ger god statistik över nyttjandet av bassängerna, vilket förenklar resursplaneringen, och ser i nutid hur badgästerna nyttjar poolen. Systemet är mycket enkelt att installera både på nya och befintliga badhus utan inverkan på fastighet eller verksamhet. Drunkningslarm med UNIK AI-teknologi • Ett unikt larm som övervakar badgästerna individuellt med hjälp av kameror och AI-teknologi • Räknesystem - nutid och historisk data - badvärd mottager information på klockan så att de hela tiden har full kontroll på alla badgäster • Preventiv varning som reagerar innan olyckan är ett faktum • Varning vid för mycket folk i poolen • Smart watch med modern teknik för personal • Enkelt att installera i både nya och befintliga badhus utan ingrepp i bassängkonstruktion eller pågående drift Management • Automatisk riskanalys och nyttjandestatistik över bassängerna • Totalt antal badgäster i poolen, per bana eller område, samt total tid badgästen befinner sig i vattnet • Self learning system, system som blir smartare över tid • E-learning system som gör det enkelt att utbilda nyanställd personal samt upprätthålla hög kvalitet på kunskapen hos befintlig personal • Godkänd enligt tysk DIN-standard (DIN 79002) och ISO 20 380 Analysverktyg och realtidsdata och historiska data som kan bearbetas och statistik och rapporter som du som kund kan använda för mer kostnadseffektiv drift, = Hållbart med analys- och prognosmöjlighet. Tel: 0300-83 70 00 | enviroprocess.com Helt digitaliserad e-lärande plattform Badvärdarna får ett tekniskt hjälpmedel som ska underlätta vardagen, samt hålla en hög säkerhet 24/7. Systemet är mycket enkelt att installera både på nya och befintliga badhus utan inverkan på fastighet eller verksamhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=