VATTENBEHANDLING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Del- och helhetslösningar till i stort sett alla typer av vattenprocesser.

enviroprocess.com | 2 Säkerhet och hållbarhet med optimal kostnadseffektivitet är de grundläggande kraven för vattenrening inom hälso- och sjukvårdssektorn. När det gäller säkerheten för patienter, medicintekniska produkter och försörjningssystem så existerar det inga kompromisser. Som brukare, projektledare, ingenjör med mera har du i EnviroProcess en professionell partner vid din sida. Helt enkelt en expert på vattenrening som är en del av EnviroWater Groups stora specialistnätverk. VI GÖR DET BÄSTA MÖJLIG • Bästa vattenkvalitet tack vare standardiserade eller individualiserade vattenreningssystem. • Maximal säkerhet tack vare sofistikerad teknik, hög- kvalitativa produkter och toppmoderna styrsystem. • Effektiv anläggningsdrift genom professionell installation och i drifttagning. • Bekymmersfri drift tack vare regelbundna service- och underhållsintervaller. • Anpassade kemikalier avsedda för respektive behov och användningsområde. • Anpassad drifthantering av vattenanläggningar. SOM KUND HOS OSS FÅR DU ALLA SJUKHUSETS VATTENBEHOV SAML ADE HOS EN LEVERANTÖR. 8 7 11 13 15 6 1 2

3 | enviroprocess.com 1 Behandling av avloppsvatten 2 Vattenteknik i mobila containerlösningar 3 Pannrum 4 Värmecentral 5 Service, underhåll och eftermarknad 6 Träningspool – Terapipool – Poolvattenrening 7 Tjänster och support 8 Central vattenrening 9 Patientkök 10 Termisk desinfektion av avloppsvatten under hela livscykeln 11 Steriltekniska avdelningar (CSSD) 12 Klinisk diagnostik 13 Endoskopi 14 Ultrarent vatten för lab med mera 15 Sjukhusapotek 16 Kyltorn 9 10 16 12 14 3 4 5

enviroprocess.com | 4 LUGAN® behandling av avloppsvatten Avloppsvatten, som exempelvis innehåller fett från köket, kräver separat behandling. • Kompakt, flexibel och tillförlitlig behandling av avloppsvatten • Webbaserad online-övervakning • Säker efterlevnad av gränsvärden • Enkel integrering i befintlig vattenhantering Vattenrening som containerlösning Mobil vattenrening för tillfällig försörjning vid strukturella åtgärder, reparationer eller systemuppdateringar. Och för bruk vid exceptionellt höga driftlägen eller vid nödsituationer. • Klar för anslutning och omedelbar användning • För att säkerställa drift vid till exempel nödsituationer • Fördelaktigt i områden med begränsad infrastruktur • Kompakt dimensionerad och kräver litet utrymme Rening av matarvatten till panna för energicentralen Professionell rening av matarvatten till panna. Anläggningar för värmetillförsel, ång- och strömproduktion är extremt känsliga för pannstensbildning, korrosion och avlagringar. • Absolut nödvändigt för robust ekonomisk drift av pannor • Exakt anpassad till pannsystemets dimensionering, trycksteg och driftsätt • Maximal anpassningsbarhet • För optimal och resursbesparande energiproduktion AGUASAVE och AGUACLEAN Rening av värmevatten till energicentralen Olämpligt påfyllningsvatten orsakar skador på värmesystem i form av korrosion och avlagringar. Konsekvenserna leder ofta till kostnadsintensiva systemfel. Allt kan undvikas genom vår professionella rening av värmevatten. • Uppfyller kraven i nya VDI 2035 • Optimalt anpassat till objektstorlekarna • Helautomatisk påfyllning, matning och filtrering • Säker styrning genom fjärrövervakning 1 3 2 4

5 | enviroprocess.com Regenereringstjänst för jonväxlare Vattensystem med högrent vatten, kliniska analysatorer, diskmaskiner, autoklaver och så vidare, kräver rent vatten varje dag, vilket ofta produceras via jonväxlare. Men även jonväxlarharts av högsta kvalitet blir så småningom uttjänt och kräver professionell regenerering. • Rening i toppmoderna interna regenereringsstationer • Rena regenereringsprocesser efter bransch och användning • Sofistikerat logistikkoncept för upphämtning och leverans • Tjänsten erbjuds i: Tyskland, Österrike och Schweiz Vattenrening för rehab- och terapibassänger Det ställs väldigt höga krav på hygien och vattenrening i rehab och terapibassänger på grund av att patienterna kan vara extra infektionskänsliga. Utöver detta är det även av största vikt att kunna erbjuda perfekta förutsättningar för bästa patientrehab. En bassänganläggning är energikrävande och därmed viktig att med bästa teknik kunna drifta så kostnadseffektivt som möjligt utan att ge avkall på säkerhet och vattenkvalitet. • Maximal driftsäkerhet • Perfekt hygien och vattenkvalitet • Energibesparande systemteknik • Minskade driftskostnader Stort utbud av tjänster och kundanpassade lösningar Enskilda tjänster eller hela paketet, vi kan erbjuda allt från kundanpassade serviceavtal till originalreservdelar, reparationer och ombyggnader. • Individuellt anpassat serviceavtal • Förebyggande underhåll • Servicenätverk för fjärrdiagnostik på plats eller på distans • Driftledning av de vattentekniska systemen Central vattenrening och reservvatten Den centrala vattenreningen används för rening, lagring och distribution av rent och högrent vatten i olika vattenkvaliteter för olika användningsområden. Intresset för reservvatten har ökat då kraven på att vara en självförsörjande enhet har ökat • Säkerställer vattenmängder och vattenkvaliteter • Minskar vatten- och energikostnaderna • Skräddarsydd lösning även i mindre utrymmen • Maximal anpassningsbarhet 5 6 7 8

enviroprocess.com | 6 GAHOtech multi-vattenrening för patientkök Storkök behöver renat vatten som behandlas med nödvändig processtillförlitlighet och kostnadstransparens. Lösningen heter GAHOtech multi. • Skyddar diskmaskiner, kombiångkokare och vattenkokare från kalkavlagringar och andra avlagringar • Garanterat glänsande porslin och fläckfria glas • Säkerställer god smak och naturliga färger på mat och dryck • Högkvalitativ teknik i ett kompakt system Termisk desinfektion av avloppsvatten för karantänutrymmen Vatten från karantänutrymmen är förorenat med bakterier och patogener. Behandling av avloppsvatten ställer särskilda krav på avloppsteknik och miljöskydd. Lösningen är termisk desinfektion av avloppsvatten. • Uppfyller alla krav på miljöskydd och hantering av avloppsvatten • För hållbar vattenrening och hantering av avloppsvatten • Passar perfekt i komplexa projekt • Integrerbart i det övergripande systemet Vattenrening för Sterilcentraler (CSSD) Den steriltekniska avdelningen kräver renat vatten i olika kvalitetsnivåer för rengöring, desinfektion och sterilisering, till exempel för kirurgiska instrument. • För försörjning av rengörings- och desinfektionsutrustning (RDG), ultraljudsrengöringsenheter, autoklaver, sterilisatorer, ånggeneratorer och så vidare. • Vattenkvalitet enligt DIN EN 285 och DIN EN ISO 15883/17665 • För maximal säkerhet GREEN-LINE HSC för kliniska analysatorer Kliniska analysatorer kräver vattenrening med en genomgående hög vattenkvalitet. Dessa skall ha en tillförlitlig hantering och vara kostnadseffektiva under drift. • Genomgående hög vattenkvalitet enligt CLSI • För exakt reproducerbara diagnostiska tester • Utrymmesbesparande och bekväma att använda • Maximal säkerhet genom integrerad nödförsörjning 9 10 11 12

7 | enviroprocess.com GREEN-LINE HS vattenreningssystem för endoskopi Rengjord och desinficerad endoskop är en viktig förutsättning för säkerheten vid varje patientundersökning. Därför kräver rengörings- och desinfektionsanordningar för (RDG-E) endoskopbehandling ett särskilt rent och ultrarent vatten. • Genomgående hög vattenkvalitet enligt DIN EN ISO 15883-4 • Oklanderlig hygien och effektiva processer • Exakt anpassning efter behov, även vid toppar • Perfekt interaktion mellan rengörings-, desinfektions- utrustning och vattenrening PURE-LINE HALIOS vattensystem för rent och ultrarent vatten för laboratorier Krävande tillämpningar inom biovetenskap och analys eller försörjning av autoklaver och laboratoriesköljutrustning kräver rent och ultrarent vatten av högsta kvalitet. Utrustningen är ekonomisk och lätt att använda. • Producerar högrent vatten av högsta kvalitet • Överträffar standarderna för nuvarande ASTM, CLSI • TOC-övervakning i realtid för analytiska tillämpningar • Exakt och anpassningsbar volymdosering PW/WFI reningssystem för sjukhusapotek För intern produktion av läkemedel behöver apotek speciellt renat vatten: PW (renat vatten) och WFI (vatten för injektioner). • Vattenkvaliteten enligt högsta internationella standard enligt farmakopéer • Skräddarsydda lösningskoncept för produktion, lagring och distribution av PW och WFI • Ytterligare åtgärder för kvalificering • Från matarvatteninloppet till kranen – allt från en källa. Kylvattenrening för kyltorn Kalk, korrosion, avlagringar och mikroorganismer är bara några faktorer som allvarligt påverkar kylvattensystemen. Optimal kylvattenbehandling kräver därför moderna vatten- reningskoncept. • För att undvika avlagringar, korrosion och mikrobiologiska föroreningar • För ekonomisk, problemfri och hygienisk drift enligt VDI 2047-2 och enligt 42:a BlmSchV • Regelbunden provtagning och kontroll av vattenparametrar • Exakt anpassad kylvattenkonditionering genom optimal vattenkemi och legionellaprofylax 13 15 14 16

Huvudkontor Norden: EnviroProcess Sweden AB Borgås Gårdsväg 9 434 39 Kungsbacka SVERIGE Tel. +46 300 83 70 00 info@enviroprocess.com enviroprocess.com EnviroProcess finns representerat i: Sverige · Norge · Danmark · Finland EnviroProcess is part of the EnviroWater Group, a network of companies with experts in sustainable water preparation and treatment. KONTAKTA OSS Vi vet vad som krävs • V i lyssnar och förstår behoven efter givna förutsättningar • Vi ger råd, vi planerar, vi tar hand om projekt- utveckling, vi utför montering och drifttagning • Pålitligt och snabbt. Via vårt servicenätverk säkerställer vi driften, både på plats och via uppkopplad fjärrdiagnos. Enkelt anbudsförfarande • Vi erbjuder hjälp och stödjer dig i utarbetandet av projektspecifikationer • Efter överenskommelse tar vi fram CAD och designritningar samt flödesdiagram i senaste 3D- eller 2D format HELHETSSERVICE FÖR BÄSTA VATTENKVALITET

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=