Tuoteluettelo 21/22

124 EnviroProcess - turvallinen ja stabiili partneri CAD / Suunnittelu Projektiosastolla on keskeinen rooli EnviroProcess- konsernissa, sillä rakennusprojektit vaikuttavat vahvasti konsernin kehitykseen. Osasto suorittaa toimeksiantoja yrityksen kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella: Bath & Spa Solutions Spa & Wellness Water Treatment Solutions Meidän CAD-suunnittelijamme ja projektinjohtajamme työskentele- vät päivittäin eri sopimusmuodoissa sekä uudisrakentamisessa että peruskorjauksessa. Osasto on hoitanut satoja projekteja hyvällä lopputuloksella ja on yhtä pätevä tuottamaan virtauskaavioita, sijoituspiirustuksia 3D:nä ja muita rakennusasioita kuin myös rakentamaan ”avaimet käteen” -laitoksia. Luonnollisesti meillä on tietotaito suorittaa rakennustyöympä- ristökoordinointia suunnitteluun, projektointiin ja tuotantoon. Myös CE-merkinnät kokoonpantuihin koneisiin kuuluu meidän pätevyy- teemme. Toimeksiantojen suuruudet vaihtelevat kemikaaliturvallisuuden riskianalyysistä, olemassaolevien laitosten käyttö- ja huolto-ohjei- den tekemisestä laajempiin projekteihin kuten haponkestävien uima-altaiden, saunamaailmojen ja elämyskylpylöiden vedenkäsit- telyjen projektointi, tuotetoimitukset ja projektinjohto. Urakoitsijaa valittaessa on tärkeää, että urakoitsijalla on vakaa talous, jotta projekti pystytään viemään varmuudella läpi ja tulevat takuuvelvoitteet tulee hoidettua. EnviroProcessilla on hyvä taloudellinen kestävyys ja korkein mah- dollinen luottoluokitus. Tämä kaikki yhdistettynä pätevyyteemme ja tekniikkaa, lakia ja asetuksia koskevaan kokemukseemme tekevät meistä järkevän ja turvallisen valinnan. Hyvä ennalta ehkäisevä huolto on hyvää taloudellisuutta! EnviroProcessin pohjoismaisen huolto-organisaation henkilöstö on ammattitaitoista ja koulutettua, aina nopeasti tavoitettavissa. Agen- tuuriemme järjestämä jatkuva koulutus takaa että tietämyksemme on aina ajan tasalla toimittamiemme laitteistojen kanssa. Tekniset asennukset ovat tärkeä osa toimintaanne, ja asennusten täytyy toi- mia pitkän aikaa. Kaikki tekniset asennukset vaativat ylläpitohuol- toa jotta vältytään yllättäviltä käyttökatkoksilta. Ylläpitohuolto takaa asennuksille pitkän eliniän ja parhaan käyttötaloudellisuuden. Ennalta suunnitellussa käyttökatkoksessa saamme kaikki tarvitta- vat resurssit ja varaosat paikan päälle, ja näin työ voidaan suorittaa mahdollisimman optimoidussa aikataulussa. Ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoja kuinka voimme sovittaa huollot ja ennalta ehkäisevän ylläpitohuollon teidän laitoksellenne. EnviroProcessilla on jatkuvasti kasvava huolto-organisaatio Pyrimme vastaamaan alan kasvaneeseen huolto- palveluiden kysyntään, ja siksi Pohjoismaissa on käynnissä jatkuva huoltoteknikoiden rekrytointi. Kaikki huoltoteknikot läpikäyvät kattavan koulu- tusohjelman, joka sisältää lyhyemmän tai pidem- män harjoitusjakson kentällä. EnviroProcessin kattavan tuoteohjelmakoulutuksen lisäksi jokainen huoltoteknikko saa koulutuksen turvalliseen kemikaalien käsittelyyn, tulitöihin ja sä- hköpätevyyteen. Kun EnviroProcessin huoltoteknikko tulee laitokseenne voitte olla varmoja siitä, että teillä on asiansa osaava henkilö paikalla ja että työ tulee suoritettua ammattitaitoisesti. PALVELUT & HUOLTO Puh: 0207 354 720 | enviroprocess.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=