HAR DU HÖRT - OKTOBER 2023

HAR DU HÖRT? ARANÄS FASTIGHETER BOSTAD OKTOBER2023 Testa Care of Aranäs, mitt i Kungsbacka Byt ut hemmakontoret mot Aranäs coworkingkoncept – Så tycker ni om Aranäs Resultatet av årets hyresgästenkät Du har väl laddat ner vår boendeapp? Följ din serviceanmälan, ta emot hyresavin och få alltid senaste nytt från oss. Sidan 12

2 Vi kan också se i enkätsvaren att just information är det område som fått kraftigt förbättrat resultat, både vad gäller vår löpande information samt information om vad som händer i fastigheten. Många av er uttrycker att vår boendeapp är väldigt användbar och till stor hjälp, vilket är glädjande då det är vår primära informationskanal. Att våra medarbetare är fantastiska på att hålla rent och snyggt, har inte förändrats – även i år får de toppbetyg av er. Miljörum och tvättstuga får överlag bra betyg men vi vill påminna om att här har vi alla ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt. Vi ser tyvärr att de förrådsinbrott vi haft under året påverkar den upplevda tryggheten, vilket är förståeligt. Just trygghetsfrågan kommer vara prioriterad framöver i samverkan med polisen och BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Det handlar om allt från trygghetsvandringar till rutiner i våra fastigheter. Generellt sett är ni väldigt nöjda med bemötandet från oss på Aranäs. Ni tycker att det har blivit smidigare att göra en serviceanmälan sedan boendeappen lanserades, men vill ha lite mer information kring ärendeprocessen och vem ni ska kontakta. Detta jobbar vi på att förtydliga just nu. Slutligen en del av att bo i hyreslägenhet handlar om att visa hänsyn för varandra. I de allra flesta fall fungerar detta väldigt bra, men vi påminner ändå om att ha koll på våra trivselregler. På följande sidor kan du läsa lite mer konkret om vad du och dina grannar tycker om just ert område. Stort tack för ert engagemang. Genom era svar kan vi bli en bättre hyresvärd! Hej! Aranäs kontor har öppet för besök: Måndag – fredag kl. 8 – 16 Lunchstängt kl. 12 – 13 Du når oss på telefon: Måndag – fredag kl. 9 –16 Lunchstängt kl. 12 – 13 ARANÄS ÖPPETTIDER Vilken utveckling vi gjort tillsammans under året som gått. Årets hyresgästenkät gick i maj för första gången ut helt digitalt till samtliga hyresgäster via boendeappen, mejl eller sms. Vi måste medge att vi var lite osäkra på hur svarsfrekvensen skulle bli, men hör och häpna, aldrig har så många svarat på vår enkät. Hela 65,2%, svarade. Serviceindex 2022 2023 Produktindex , , , ,

3 Hyresgästpositiva, bra personal, snyggt och fräscht Kolla Parkstad Varlaplatån SVARSFREKVENS SVARSFREKVENS , Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 93,4 % 94,9 % 90,7 % 96,4 % 97,2 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 88,7 % 85,6 % 88,3 % 91,5 % 91,7 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Så roligt att se att ni som bor i Kolla Parkstad tycker att vi har förbättrat oss, inom i stort sett alla områden. Vi får toppbetyg av er på det mesta. Ni är supernöjda med vårt bemötande och hur ni kan komma i kontakt med oss samt tycker att informationen från Aranäs är jättebra. Mest glädjande är att ni upplever att ert boende är tryggt. Både belysning på gården, den personliga tryggheten i trapphusen samt området i stort får höga betyg utifrån trygghetsperspektivet. Kanske beror detta delvis på att ni också säger er ha bra kontakt med era grannar, vilket är viktigt. Vår hantering av serviceanmälningar får också bra betyg. Stabila, lyhörda, engagerade Härligt att se att ni som bor på Varlaplatån känner er trygga i ert område. Ni upplever att ni har bra kontakt med grannar och tycker att belysning på gård och vid hus är bra, vilket skapar en trygg miljö även på kvällar och nätter. Vad det gäller hjälp när det behövs kan vi se ett sämre resultat kopplat till vår serviceanmälan. Vi ska se över detta och vara tydligare i vår kommunikation kring hur det fungerar och vilka ledtider Kolla Parkstad Varlaplatån olika åtgärder har. I övrigt får kommunikation och information ett högre betyg och flera av er nämner appen som en stor tillgång och att det är lätt att snabbt ta del av information via denna. Utemiljön sjunker något och ni är inte helt nöjda med hur snöröjningen hanterades förra året. Städning av gård och skötsel av samt sortering i miljörum får höga betyg. Det går snabbt att få felet åtgärdat och ni är nöjda med kvalitén. Städningen får höga betyg men en del av er är irriterade på att alla inte källsorterar rätt, vilket varje hyresgäst måste ta eget ansvar för. Vår förbättringspotential ligger inom snöröjning, där ni är lite mindre nöjda.

4 Vi får i år lägre i betyg från er på Gullregnsvägen gällande att ta kunden på allvar och vi kan vid våra analyser se att mycket handlar om den renovering av fasad och balkonger som genomfördes under året. Fullt förståeligt med tanke på ljudnivåer samt inplastning av balkonger. Vi tar till oss av detta Vilken ökning! Underbart att se att ni är så nöjda med vårt arbete. 100% är nöjda med hur ni kommer fram på telefon och informationen från Aranäs har fått ökat betyg från 84,1% till 95,8%. Boendeappen är väldigt uppskattad. Även städning av gård och närmiljö har fått bättre betyg jämfört med förra årets mätning. Vi ser också att ni har bra kontakt er grannar emellan vilket säkert bidrar till att ni känner er helt Folk är dåliga på och stänga dörrar entrén dörr plus källardörrar står ofta öppna Skulle vara bra med en behållare för småelektronik Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 86,1 % 91,2 % 86,4 % 83,0 % 83,6 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 91,5 % 92,2 % 87,1 % 92,8 % 93,3 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Gullregnsvägen Kolla SVARSFREKVENS , Kolla SVARSFREKVENS , Gullregnsvägen och ser att vi kunde ha varit ännu bättre med information, tillgänglighet och bemötande, även om betygen är generellt höga. Ni upplever fortfarande att vi är väldigt duktiga på att hålla rent och snyggt och är supernöjda med er utemiljö. Hjälp får ni när ni behöver det och felen blir åtgärdade i tid. Dock kan vi bli bättre på kommunikation gällande pågående serviceärenden. Vi har problem med inbrott i förråd i området vilket påverkar trygghetskänslan och detta är en prioriterad fråga hos oss. trygga i trapphuset och i närmiljön. Ni upplever också att ni får bra hjälp när det behövs och är också nöjda med hur åtgärden utförs och att det sker inom rimlig tid.

5 Bra, trevliga, smidigt att kontakta Vi vet att vi haft inbrott i området, främst i förrådsutrymmen och tar oss an detta som en prioriterad fråga. Det handlar om allt från förråd och rutiner kring portar med mera. Ni är nöjda med vårt bemötande och tycker att det är enkelt och smidigt att göra en serviceanmälan. Däremot behöver vi bli bättre på att kommunicera under ärendeprocessen. Städning av trapphus, tvättstuga och skötsel av utemiljö får bra betyg men det finns irritation kring sophämtningen och hur den sköts, vilket vi ska kika närmare på. Södra Torggatan och Östergatan Vi har överlag höga betyg från er som bor i våra innerstadsfastigheter. En liten minskning syns gällande att få åtgärder utförda efter synpunkter, men ni upplever samtidigt att det är lätt att göra en serviceanmälan men att kvalitén på åtgärderna skulle kunna vara bättre. Gällande vår städning och skötsel av utemiljö samt snöröjning, så är ni mycket nöjda vilket är roligt att höra. Efter förra årets högre betyg gällande tryggheten så ser Fantastiska medarbetare! De få gånger man behöver hjälp så får man det snabbt och smidigt. Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 86,8 % 90,3 % 87,3 % 80,4 % 88,8 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 86,1 % 87,4 % 87,1 % 78,5 % 92,2 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Östanvindsgatan Innerstaden SVARSFREKVENS SVARSFREKVENS , Östanvindsgatan vi tyvärr en liten minskning i år. Det är svårt för oss att påverka upplevelsen av trygghet i dessa fastigheter som ligger mitt i stan. Ni är positiva gällande vårt bemötande och vi får fina betyg för vårt sätt att återkoppla till er i olika frågor. Vi har fått något sämre betyg av er på Östanvindsgatan i år och det är tyvärr främst trygghetsfrågorna som går ner.

6 Tyvärr kan vi konstatera att vi får ett sämre betyg av er på Stormgatan i år. När vi analyserar svaren kan vi se att mycket är kopplat till trygghetsfrågor. Inbrott i framför allt förråd, men även minskad trygghet på gårdar och i trapphus samt grannars sätt att leva påverkar er känsla av trygghet. Frågan är fortsatt prioriterad för oss på Aranäs och vi jobbar med ökad trygghet på flera olika sätt. Vi kommer att följa upp ämnet löpande. Vi ser tyvärr också att ni upplever att det är svårt att komma i kontakt med oss och få tag på rätt person. Går alltid in på appen när jag är i behov av vaktmästaren Behöver bli bättre på att underhålla äldre lägenheter Stormgatan Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 81,2 % 84,4 % 84,0 % 67,4 % 88,4 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 90,0 % 93,6 % 89,3 % 86,3 % 94,1 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Stormgatan Ivarsgårdsgatan och Bäckmans gård Vi är glada att se att vi generellt sett får högre betyg av er i år även om vi kan se att vi behöver fortsätta att jobba med trygghetsfrågan kopplat till inbrott främst i förråd. I området och trapphusen känner ni er trygga och har bra kontakt med era grannar. Ni upplever att det är enkelt att göra en serviceanmälan och att ni får hjälp när det behövs. Vår förbättringspotential handlar om tydligare information om åtgärder i fastigheterna. SVARSFREKVENS SVARSFREKVENS , Ivarsgårdsgatan Bäckmans Gård Även detta är ett prioriterat arbete under hösten och förändringar kommer att ske. Städningen däremot är ni väldigt nöjda med vilket är glädjande och ni är även nöjda med utemiljön.

7 Kolla Backe Som vanligt har vi väldigt höga betyg från er på Kolla Backe. Ni trivs och känner er trygga i området, i trapphusen och har fantastiskt fin kontakt med varandra vilket Trevligt bemötande i alla kategorier Ni som bor på Tingberget är supernöjda med vår ”hjälp när det behövs” och ni upplever att vi lyssnar på er och håller våra löften. Likaså får bemötande, generell information och mejlhantering höga betyg. Med tanke på allt som sker på Tingberget just nu så är det inte så konstigt att ni önskar ännu mer information om byggnation och renovering. Det ska vi försöka ge er. Tyvärr har den upplevda tryggheten fått sämre betyg. Här handlar det om inbrott i källarförråd och lite dålig Det är dåligt ljus i källaren Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 84,8 % 93,0 % 80,9 % 74,3 % 91,4 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 93,9 % 95,3 % 93,3 % 96,3 % 91,2 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Tingberget Kolla Backe SVARSFREKVENS SVARSFREKVENS , , Tingberget belysning på sina ställen. Städningen får höga betyg men dras ner av att miljörummen inte lever upp till er förväntan. Här är det en gemensam ansträngning som krävs. ökar trygghetskänslan. Samtliga kategorier inom ”hjälp när det behövs” har väldigt höga betyg. Ni tycker alltså att det är lätt att anmäla ett serviceärende, få hjälp inom rimlig tid och får åtgärden utförd med hög kvalité och städat därefter. Även miljöhusen får högt betyg för möjlighet att källsortera och ni är nöjda med utemiljön. Däremot berättar ni att vi behöver bli bättre på att svara på mejl samt öka tillgängligheten via telefon.

8 Det här är första gången som Valands bostäder ingår i enkäten och vi är väldigt glada att ni ger oss så höga betyg och att så många svarat på enkäten. Ni upplever generellt att vi är lätta att få tag på och att vi bemöter er på ett bra och trevligt sätt. Det är lätt att göra en serviceanmälan och boendeappen är uppskattad. Däremot behöver vi vara lite tydligare kring serviceärendeprocessen, framför allt hur lång tid olika åtgärder tar. Tryggheten i fastighet och på gård upplevs hög men vi har haft Valand Tillmötesgående, stolta och lokala Serviceindex Hjälp när det behövs Rent och snyggt Trygghet Ta kunden på allvar 87,3 % 90,9 % 86,8 % 80,8 % 91,9 % Dåligt Inte så bra Ganska bra Mycket bra 2022 Valand Om inte så har du tyvärr missat en mängd roliga aktiviteter som vi erbjudit via appen på senare tid, bland annat Aranäs simskola och vår populära bioföreställning. Det är också via appen som vi förmedlar erbjudanden och samarbeten. Men viktigast av allt, appen är numera vår primära kanal för löpande hyresgästinformation. Via appen får ni informationen snabbt oavsett var ni befinner er – vilket kan vara skönt för dig som hyresgäst att veta. Tycker du att det är svårt att ladda ner appen? Ring oss då på 0300-512 00 så hjälper vi dig. Du har väl laddat ner boendeappen? SVARSFREKVENS , Gillar du att bowla? Missa då inte erbjudandet i boendeappen från O ‘Learys på Kungsmässan! inbrott i några förråd vilket sänker betyget något. Viss irritation finns över att grannar inte sorterar och viker kartonger på rätt sätt i miljörummen. Här måste alla hjälpas åt.

9 Kristoffer Filip Om inte allt fungerar som det ska? Enklast gör du en serviceanmälan via vår boendeapp. Sök på ”Boendeappen Avy” i App Store/Google Play eller scanna QR-koden med din mobilkamera. Det är vi som hjälper dig i vardagen Precis som tidigare så ansvarar varje fastighetstekniker för ett eller flera områden/fastigheter. Skillnaden är att när du nu gör en serviceanmälan så kommer den person som är bäst lämpad för uppdraget eller som först har ledig kapacitet. Allt för att ge dig effektivare och bättre service. För att du ska känna igen oss ser du hela gänget ovan. På sikt kommer vi att jobba med återkoppling via sms vid serviceärenden – gå därför redan nu in på Mina sidor och säkerställ att rätt mobilnummer är registrerat. Under ”min profil” på Mina sidor kan du fylla i om du vill ha dina notifikationer på mejl eller sms. Viktig information gällande serviceärenden Varje dag får vi in många serviceärenden som handlar om väldigt många olika saker. Det kan vara någon som har stopp i avloppet, en annan vill tapetsera om och en tredje har en vattenläcka. För att det ska bli så bra för så många som möjligt behöver vi prioritera bland våra ärenden. Vi har helt enkelt olika åtgärdstider för olika typer av serviceanmälningar. Akuta ärenden tar vi hand om så fort som möjligt medan övriga ärenden kan ta mellan 3–7 dagar beroende på hur brådskande det är samt mängden av andra mer akuta åtgärder. När vi måste beställa arbeten av externa entreprenörer tar det som regel lite längre tid. Arbeten som beställs av entreprenör • Ex. Mindre reparationer 1–2 veckor • Ex. Utbyte av vitvaror 2–4 veckor • Ex. Målningsarbeten och golvarbeten ca 3 månader Hjälp oss i vårt hållbarhetsarbete Mängder med dricksvatten går till spillo varje dag. Det vill vi ändra på tillsammans med er under nästa år. Håll utkik i boendeappen efter mer information. Det område som sparar mest vatten kommer att belönas. Sebastian Toni Henrik Christian För att kunna ge dig bästa möjliga service så har vi sett över vår organisation för fastighetsskötsel.

10 Full fart på Tingberget Nu händer det grejer på Tingberget. Tre punkthus med totalt 84 lägenheter växer sakta men säkert fram med beräknad inflyttning våren 2025 samtidigt som den första etappen av vår renovering Hur varmt ska det vara inomhus? Vi upplever alla inomhusmiljön lite olika – beroende på hur mycket vi rör på oss, ålder och hur många som bor i hushållet. All reglering av värme sker automatiskt och i våra lägenheter ska temperaturen ligga på cirka 20 grader vintertid för allas trevnad. Men vid snabba väderomslag kan det hända att värmen inte alltid hänger med. Ha lite tålamod innan systemet levererar den rätta nivån. Vill du läsa mer om detta? På aranas.se hittar du mer information om hur du ska tänka gällande temperaturen inomhus. Tiden för tända ljus är här Hösten är här och kvällarna blir mörkare och kallare. Vad är mysigare då än att tända levande ljus hemma? Men då är det extra viktigt att vara försiktig och inte lämna tända ljus utan uppsikt. Tänk till exempel på att inte sätta flera värmeljus nära varndra eftersom det kan utgöra en brandrisk. Sätt också gärna upp en påminnelselapp på dörren om att ta en extra runda innan du går hemifrån, för att dubbelkolla att alla ljus är släckta. Det är väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare hemma. Kom ihåg att byta batteri med jämna mellanrum. Om batteriet är slut gör då en serviceanmälan i boendeappen. Ha det så mysigt! Vill du hyra garageplats? Just nu har vi lediga garageplatser på Ivarsgårdsgatan och Gullregnsvägen. Ring oss på 0300-512 00 så berättar vi mer. Inga containrar i höst Vi vet att många av er uppskattat att vi ställt ut containrar i våra områden för att underlätta hantering av grovsopor. Tyvärr missköttes det i våras och i stort sett samtliga containrar fick sorteras om (till höga kostnader) då farligt och otillåtet avfall slängts i dessa. Det gör att vi under hösten inte haft möjlighet att sätta ut containrar utan hänvisar i stället till någon av våra återvinningscentraler. av det äldre beståndet pågår för fullt. Det är Guldgubbegatan 3A–3D som nu evakuerats och renoveras till dagens standard. Samtidigt byts tak, fasader restaureras och alla stammar byts. Dessutom kan vi berätta att det i den här etappen byggs fem nya lägenheter i markplan där det tidigare varit garage.

11 Är du företagare och har tröttnat på att jobba hemma? Välkommen att testa vårt coworkingkoncept Care of Aranäs, precis lika mysigt som hemma fast tillsammans och mitt i Kungsbacka. Din granne är stadsdelen Valand och Kungsmässan, fem minuter från resecentrum. Kontakta Therese Linders på 0701-65 12 37 eller therese.linders@aranas.se så berättar hon mer. Jubileumsåret fortsätter på Kungsmässan Vi jobbar vidare med temat ”50 år av upplevelser” och bjuder in till en färgsprakande höst med spännande händelser. Se till att följa Kungsmässan i sociala medier så att du inte missar något. Redan nu kan vi avslöja att julen invigs traditionsenligt den 2 december med julparad från innerstaden och underhållning vid Kungsmässans entré 1. Boka in datumet i din kalender redan nu. Du har väl inte heller missat att det snart öppnar ett gym på Kungsmässan? Det är SATS som slår upp portarna våren 2024. Inled det nya året med en svettig rivstart! På gång i Kungsbacka Det är mycket kul som händer i Kungsbacka framöver. Full koll får du genom att läsa Kungsbackas hela evenemangskalender.

Anticimex hjälper till när det behövs Aranäs har ett avtal med Anticimex, vilket innebär att du som hyresgäst inte behöver betala för deras tjänster. Om du skulle upptäcka ohyra eller skadedjur i din lägenhet ska du kontakta dem direkt på telefon 031-742 26 00. Exempel på ohyra och skadedjur är pälsängrar, mal, myror, möss, getingbon, mjölbaggar och silverfiskar. Vi gör mer än rabattrensning Det är viktigt att hålla rent för att minska brandrisken och för att öka framkomligheten – både för vår personal och för Räddningstjänsten. Därför rensar vi även i trapphus och i cykel- och barnvagnsrum med jämna mellanrum. Men vi aviserar alltid i god tid innan vi kommer! Det finns mycket du kan göra för att försvåra för inbrottstjuvar. • Se till att alltid stänga entréporten och ha som vana att låsa din lägenhetsdörr. • Hälsa på främmande människor i området eller fastigheten för att visa att du sett dem – ofta avskräcker detta. • Titta till ditt förråd med jämna mellanrum. • Be dina grannar ha koll om du reser bort. Stoppa tjuven! Kort om andra förbättringar Vi har genomfört en uppfräschning av miljörummen på Muninsväg och Valhallsvägen. Det är viktigt för oss att ni upplever att vi gör allt vi kan för att underlätta er sopsortering. Vi har utvecklat och förbättrat utemiljön på Elegansen och Rebellen. Fasaden på Vallgatan var i behov av renovering och arbetet genomfördes i september. Vi kommer att byta alla garageportar på Muninsväg och Valhallsvägen under höst/vinter. Vi har asfalterat gångvägar på Ivarsgårdsgatan. Ett tryggare område! Vi samarbetar nu med kommunpolisen och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i Kungsbacka för en nolltolerans mot hot och kriminalitet i våra områden. För att lyckas med arbetet behöver vi er hjälp. Tillsammans kan vi vända trenden och skapa en tryggare miljö. Vi på Aranäs, BRÅ och kommunpolisen kommer därför att planera för trygghetsvandringar ute i våra områden med möjlighet till dialog kring olika åtgärder. Vi kommer också att prata om hur Grannsamverkan fungerar och hur det kan öka tryggheten. Tack till våra sommarjobbare! Att kunna visa att man har sommarjobbat och har arbetslivserfarenhet kan i många fall vara avgörande när man sedan söker sitt första ”riktiga” arbete. I somras tog vi på Aranäs hand om många ungdomar som i olika perioder arbetade ute i våra bostadsområden – med främst trädgårdsskötsel och stort fokus på ordning och reda i våra rabatter, häckklippning, vattning av sommarblommorna och sopning av gårdar. Snyggt jobbat! Paketboxar från PostNord Ni vet väl att det finns paketboxar från PostNord uppställda på Bäckmans gård 70 och Gullregnsvägen 39 för uthämtning av paket. Det innebär att den som beställt något kan välja att paketet levereras till paketboxen i bostadsområdet. Mottagaren slipper då att gå till ett paketutlämningsställe med begränsade öppettider.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=